Về trang chủ

Remarketing 0đ dành cho doanh nghiệp

AUTOINBOX

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng
Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của chúng tôi. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan
Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi CÔNG TY TNHH DC BA ĐỘ AGENCY. Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi và chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Liên kết
Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Chúng tôi nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía chúng tôi đối với nội dung lời khuyên các bài giới thiệu các

Đăng nhập để nhận các thông tin, ưu đãi mới nhất

Gửi đi

CÔNG TY TNHH DC BA ĐỘ AGENCY

Địa chỉ văn phòng:
Số 281 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

business card icon
business card icon

Hotline: 0933.065.586

Email: badoagency@gmail.com

Website: https://badoagency.com/

Chính sách bảo mật

Hướng dẫn mua hàng

Điều khoản sử dụng

Chính sách thanh toán